Mr. Acevedo Pre-Cal

 
 
Class Period Time A Day B Day  
1st
8:15-8:50 8:50-9:40 Pre Calculus Pre Calculus Asynchronous/Synchronous
2nd 9:45 -10:35 10:35-11:15 Pre Calculus Pre Calculus Asynchronous/Synchronous
Lunch 11:15 -12:15      
3rd 12:15 -12:45 12:45 -1:05 Pre Calculus Pre Calculus Asynchronous/Synchronous
4th 1:10-2:00.  2:00 - 2:40 Pre Calculus Conference Asynchronous/Synchronous
5th 2:45-3:35.  3:35 - 4:05 PLC Pre Calculus Asynchronous/Synchronous
CHAPTER 1
    
     Section 1.1 
 
 
 
Chapter 2
 
        Section 2.1
 
 
      Section 2.2
      Section 2.3
 
Mr. Acevedo's Pre-Cal Course syllabus